عربی 1: جامع دهم

کلاس‌های آنلاین «عربی جامع دهم» به صورت نیمه خصوصی با حداکثر ۶ دانش آموز در ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود

برای ثبت نام کلیک کنید