عربی 2: جامع یازدهم

کلاس‌های آنلاین «عربی جامع یازدهم»، به صورت نیمه خصوصی با حداکثر ۶ دانش‌آموز در ۱۴ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود

برای ثبت نام کلیک کنید