عربی 3: جامع دوازدهم

کلاس‌های آنلاین «عربی جامع  دوازدهم» به صورت نیمه خصوصی با حداکثر ۶ دانش‌آموز در ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود

برای ثبت نام کلیک کنید