مقاله خوانی

مقاله خوانی به زبان عربیدر کلاس‌های آنلاین مقاله خوانی با مقاله‌هایی با موضوعات مختلف آشنا می‌شوید و تکنیک های خواندن را می‌آموزید. تقویت مهارت قرائت و فهم مکتوب همچنین ترجمه مقدماتی به عربی از برنامه‌های متنوع این کلاس‌ها است.

کلاس‌های آنلاین مقاله خوانی در ۲ ترم ۸ جلسه‌ای برگزار می‌شود

برای ثبت نام کلیک کنید