عربی میانی

دوره‌ی آنلاین میانی آموزش جامع زبان عربی در 4 ترم ۸ هفته‌ای و مجموعا در 32 جلسه آموزشی ٣ ساعته به همراه برنامه درسی روز به روز تدریس می‌شود.

برای ثبت نام کلیک کنید


بیشتر بدانیم:

در دوره میانی علاوه بر افزایش دایره واژگان و ساختارهای زبانی، در کنار روان‌تر شدن، قادر به تولید جملات مرتبط و پیوسته بوده و می‌توانید به شکل معنی‌داری ایجاد ارتباط نمایید. از مصطلحات پیچیده‌تر زبان عربی آگاهی یافته با برخی ضرب المثل‌ها آشنا شوید. در این سطح می توانید در صورت بروز اشتباه، اگر به طریقی به اشتباهتان اشاره شود، آن را تصحیح کنید.

در پایان این دوره، خواهید توانست تا مفاهیم پیچیده‌تر و انتزاعی‌تر را در زبان عربی درک کنید. از مهارت قابل قبول در به کارگیری عبارات و مصطلحات مورد استفاده در موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره برخوردار شوید و از ساختار‌های ترکیبی بیشتری استفاده کنید و بدون تذکر و کمک دیگران اشتباهات خود را متوجه شوید و تصحیح کنید.