طبق اطلاعیه دانشگاه ادیان و مذاهب، آزمون اشتمال در این دانشگاه روز جمعه اول اسفند ماه ۹۹ برگزار می‌شود.
محل برگزاری آزمون اشتمال، دانشگاه ادیان و مذاهب در شهر قم و هزینه آزمون مبلغ پانصد هزار تومان است.

مهلت ثبت نام در این آزمون؛ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ است.

آزمون اشتمال به شیوه ۴ گزینه‌ای شامل ۱۰۰ سوال خواهد بود و زمان پاسخگویی ۱۲۰ دقیقه است.

سوال‌های آزمون اشتمال شامل: قواعد، ادبیات، ترجمه، درک مطلب، لغت و مهارت شنیداری است.