نکته‌های یک دقیقه‌ای

نکته‌های یک دقیقه‌ای عربی نکته‌هایی مهم و کاربردی از زبان عربی است که به صورت رایگان تقدیم شما علاقمندان زبان عربی می شود. این نکات مورد توجه داوطلبان کنکور سراسری و علاقمندان قواعد و صرف و نحو عربی است. دانش آموزان دوره متوسطه دوم هم به خوبی می‌توانند از این نکات مهم بهره ببرند. اگر علاقمند مکالمه عربی هستید این درس‌ها به خاطر جنبه کاربردیشان به تقویت مهارت مکالمه در شما بسیار کمک خواهند کرد.


إذ الفجائية


أسلوب قام بـ


اسم های دائم الاضافه


اقسام عند


انواع قد


انواع لما


ترجمه اسم فاعل


ترجمه اسم های اشاره


ترجمه باب مفاعلة


ترجمه محاولة و اجتهاد


حروف اضافه


فاعل و اسم فاعل


فعل ماضی منفی


لازم و متعدی ۱


لازم و متعدی ۲