صرف و نحو عربی

صرف و نحو عربیرویکرد آکادمی نتحدث به مبحث قواعد عربی رویکردی کاربردی و در اصطلاح «اعتباطي» است. دوره‌های صرف و نحو عربی در قالب کلاس های کوتاه مدت و موضوعی در سایت نتحدث اطلاع رسانی و برگزار می‌شود.