خلاصه نویسی

ترفندهای خلاصه نویسی مقالات عربی

/how-to-summarize-in-arabic

مقاله حاضر نکات مهمی را ارائه می‌کند که با رعایت آن‌ها می‌توانید یک خلاصه استاندارد بنویسید. این نکات همچنین در نوشتن خلاصه پایان نامه و مقالات پژوهشی به شما کمک خواهد کرد. در خلاصه نویسی مقالات و متون به زبان عربی ملاحظاتی وجود دارد که در کلاس‌های مقاله‌خوانی روش گام به گام انجام آن را آموزش می‌دهم.