دانشگاه آزاد

نکات مهمی درباره «آزمون فراگیر مهارت‌های عربی دانشگاه آزاد»

/ishtimal-azad-university

​​​​امروزه تقریبا تمام دانشگاه‌ها آزمون بسندگی زبان عربی مخصوص به خودشان را دارند. در این میان آزمون فراگیر مهارت‌های عربی دانشگاه آزاد از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که به نحوی آن را چه در فرم و چه در محتوی از دیگر آزمون‌ها متمایز می‌سازد.