سخنرانی به زبان عربی

ترفندهای سخنرانی جذاب به زبان عربی

/arabic-lecture

سخنرانی یا لکچر lecture امروزه از مهارت‌های مهم در هر زبانی به شمار می‌آید. در این مقاله نکات و تکنیک‌هایی را بررسی می‌کنیم که در ارائه موفق و جذاب یک سخنرانی به زبان عربی نقش مؤثری دارند. تمرکز این گفتار بر جنبه‌های زبانی ایجاد جذابیت در سخنرانی و خطابه عربی است و در آن به نقش عواملی همچون مخاطب‌شناسی، فصاحت و ایجاز در سخنرانی، ارتباط مستمر با زبان عربی، عبارت‌های کلیدی عربی، کلمات مترادف و متضاد و اصطلاحات عربی و لحن عربی اشاره خواهیم داشت.