قواعد املای عربی

املای عربی را جدی بگیریم!

/arabic-dictation-learning-classes

یادگیری قواعد املای عربی و رعایت اصول کتابت عربی بسیار بیش از آن چه فکرش را می‌کنید توانایی و تسلط شما را در زمینه زبان عربی به نمایش می‌‌گذارد و شخصیت زبانی‌تان را به راحتی در معرض قضاوت دیگران قرار می‌دهد. وقتی از مهارت‌‌های چهارگانه در آموزش عربی صحبت می‌کنیم به هیچ وجه نمی‌‌توانیم نقش و اهمیت آموزش قواعد املا در زبان عربی را نادیده بگیریم. یادگیری قواعد املای عربی بخش جدا ناشدنی از آموزش مهارت‌های زبانی از جمله نوشتن و خواندن است. املای عربی همچون هر دانش و مهارت دیگری نیاز به آموزش دارد و بدون برنامه‌‌ی صحیح به نتیجه نخواهد رسید. املای عربی را باید خیلی بیشتر از آنچه که الان هست جدی بگیریم و زمانی را به آموختن قواعد املا و کتابت عربی اختصاص دهیم.