املای عربی

اصول و قواعد املای عربی | دفتر چهارم؛ کتابت همزه

/arabic-orthography-04

همزه بر اساس این که در ابتدا، وسط و یا آخر کلمه قرار داشته باشد به ترتیب؛ همزه ابتدائیه (همزه مبتدئه)، همزه متوسطه، و همزه متطرفه نامیده می‌شود. در کتابت همزه قاعده عمومی و قیاس بر این است که همزه با حرفی که با آن تسهیل می‌شود رسم شود مثلا در سأل، قرأ، يسأل، و يقرأ  همزه با الف نوشته می‌شود چون به شکل سال، قرا، يسال، و يقرا تسهیل می‌شود.

اصول و قواعد املای عربی | دفتر سوم؛ وصل و فصل در املاء

/arabic-orthography-03

در املای عربی اصل بر «فصل» یعنی جدانویسی کلمه است زیرا هر کلمه معنایی مخصوص به خود و متفاوت با کلمات دیگر دارد.

اصول و قواعد املای عربی | دفتر دوم؛ حذف و اضافه حروف

/arabic-orthography-02

این بار در دفتر دوم از مجموعه مقالات اصول و قواعد املای عربی درباره حذف و اضافه حروف در املای عربی صحبت را پی خواهیم گرفت.

اصول و قواعد املای عربی | دفتر اول؛ حذف «همزه وصل» و «الف»

/arabic-orthography-01

«املاء» که با نام «کتابت» و «خط» هم نامیده می‌شود عبارتست از: رسم و نوشتن لفظ به وسیله حروف هجائیه به شکلی که آن چه نوشته شده با حروفی که به نطق در می‌آید مطابقت داشته باشد.

راهنمای کامل آموزش زبان عربی

/the-complete-guide-to-learn-arabic

اگر با وجود علاقه بسیار به یادگیری زبان عربی هنوز سؤالات مبهمی درباره آموزش عربی در ذهن دارید راهنمای کامل آموزش زبان عربی در پیدا کردن پاسخی درست برای این پرسش‌ها به شما کمک می‌کند.

املای عربی را جدی بگیریم!

/arabic-dictation-learning-classes

یادگیری قواعد املای عربی و رعایت اصول کتابت عربی بسیار بیش از آن چه فکرش را می‌کنید توانایی و تسلط شما را در زمینه زبان عربی به نمایش می‌‌گذارد و شخصیت زبانی‌تان را به راحتی در معرض قضاوت دیگران قرار می‌دهد. وقتی از مهارت‌‌های چهارگانه در آموزش عربی صحبت می‌کنیم به هیچ وجه نمی‌‌توانیم نقش و اهمیت آموزش قواعد املا در زبان عربی را نادیده بگیریم. یادگیری قواعد املای عربی بخش جدا ناشدنی از آموزش مهارت‌های زبانی از جمله نوشتن و خواندن است. املای عربی همچون هر دانش و مهارت دیگری نیاز به آموزش دارد و بدون برنامه‌‌ی صحیح به نتیجه نخواهد رسید. املای عربی را باید خیلی بیشتر از آنچه که الان هست جدی بگیریم و زمانی را به آموختن قواعد املا و کتابت عربی اختصاص دهیم.