اعداد

غیر منصرف یا ممنوع من الصرف!

/arabic-nouns-4

هدف از این گفتار طرح نکاتی مهم و اساسی درباره اسم‌های غیر منصرف یا ممنوع من الصرف است. عناوین اصلی این مقاله عبارتند از؛ تعریف اسم‌های معرب و مبنی، معنای اسم غیر منصرف، انواع اسم‌های غیر منصرف شامل؛ اسم‌های دارای الف و لام تأنیث، منتهی الجموع، علم و وصف. انجام تمرینات هدفمند و کافی در کلاس برای تسلط یافتن بر به کارگیری این مبحث بسیار مهم است.