میزگرد

میزگرد و مناظره به زبان عربیدر کلاس‌های آنلاین میزگرد، نحوه مشارکت در بحث و گفتگوهای تخصصی را می‌آموزید. تقویت پیشرفته مهارت استماع (شنیدن) و محادثه (گفتگو) از اهداف مهم این کلاس‌ها است.

کلاس‌های آنلاین میزگرد به صورت ترم های یک ماهه به صورت یک هفته در میان برگزار می‌شود.

برای ثبت نام کلیک کنید


بیشتر بدانیم:

کلاس میزگرد جایگزین کلاس‌های گفتگوی آزاد و حوار مفتوح است با این تفاوت که پس از تعیین موضوع گفتگو، با استفاده از منابع دیداری و شنیداری مثل برنامه‌های تلویزیونی، اصطلاحات و مفردات مرتبط با بحث به شکل دقیق بررسی می‌شود و سپس شرکت‌کنندگان درباره موضوع به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.