آزمون بسندگی زبان عربی (شامل) در دانشگاه فردوسی مشهد روز ۵ اسفند برگزار می‌شود.

بر اساس تقویم برگزاری آزمون‌های شامل در سال ۹۹ در کالج دانشگاهی فردوسی مشهد؛ هشتمین آزمون شامل در روز ۵ اسفندماه ۹۹ در این دانشگاه برگزار می‌شود.

ثبت‌نام به صورت الکترونیکی از ساعت ۸ صبح روز ۲۵ بهمن آغاز و تا روز ۲۷ بهمن ادامه خواهد داشت.