کتاب خوانی

کتاب خوانی به زبان عربیاز جذاب‌ترین بخش‌های آموزش هر زبان کسب مهارت در خواندن کتاب‌هایی مانند داستان و رمان است. تقویت مهارت قرائت و استماع از راه گوش دادن به کتاب‌های صوتی و خواندن آن‌ها از برنامه های متنوع کلاس‌‌‌‌ کتاب‌خوانی است.

کلاس‌های آنلاین کتاب خوانی در ۲ ترم ۸ جلسه‌ای برگزار می‌شود

برای ثبت نام کلیک کنید