زبان رسانه

زبان رسانه های عربی

در کلاس‌های آنلاین زبان رسانه همراه با یک برنامه آموزشی دقیق و منظم با اصطلاحات رسانه‌ای، خبری و مطبوعاتی به زبان عربی آشنا می‌شوید.

تقویت مهارت شنیدن به عربی و فهم مکتوب و مسموع و همچنین ترجمه اخبار به زبان عربی از برنامه‌های متنوع این کلاس است.

کلاس‌های زبان رسانه در آکادمی نتحدث به شکل نیمه خصوصی با حداکثر ۶ زبان آموز در ۲ ترم ۸ جلسه‌ای به همراه برنامه درسی روز به روز برگزار می‌شود.

برای ثبت نام کلیک کنید


بیشتر بدانیم:

در کلاس‌های زبان رسانه این بخش‌ها مورد بررسی و آموزش قرار می‌گیرد:

  • مهارت آموزی و آشنایی با اصطلاحات رسانه از راه بررسی متون خبری
  • توسعه مهارت استماع در حوزه خبر از طریق بررسی برنامه‌های خبری در رسانه‌های مرجع و شرح دقیق و کامل نکات زبانی در آن‌ها
  • آشنایی با اصطلاحات خبری مترادف و متضاد
  • ترجمه به فارسی اخبار
  • ترجمه به عربی اخبار

برای ثبت نام کلیک کنید