زبان رسانه

زبان عربی برای رسانهدر کلاس‌های آنلاین زبان رسانه با مصطلحات خبری، رسانه‌ای و مطبوعاتی آشنا می‌شوید. تقویت مهارت استماع و فهم مکتوب و مسموع و همچنین ترجمه اخبار به عربی از برنامه‌های متنوع این کلاس‌ها است.

کلاس‌های آنلاین زبان رسانه در ۴ ترم ۸ جلسه‌ای برگزار می‌شود

برای ثبت نام کلیک کنید