عربی مقدماتی

دوره‌ی آنلاین مقدماتی آموزش جامع زبان عربی در 4 ترم ۸ هفته‌ای و مجموعا در 32 جلسه آموزشی ٣ ساعته به همراه برنامه درسی روز به روز تدریس می‌شود.

برای ثبت نام کلیک کنید


بیشتر بدانیم:

اهداف دوره مقدماتی در آموزش جامع مکالمه زبان عربی عبارتند از: آشنایی با مفاهیم ابتدایی و ساده زبان عربی برای ایجاد توانایی برقراری ارتباط در سطح نیازهای معمول و روزمره و همچنین توانایی درک و انتقال مفاهیم و موضوعات ملموس و ساده از طریق چهار مهارت؛ شنیدن (الاستماع)، سخن گفتن (المحادثة)، نوشتن (الكتابة) و خواندن (القراءة) 

در پایان دوره مقدماتی، به تدریج به توانایی ارتباط با سطح بالاتری از گفتار رسیده و از زبان در قالب کاربردهای روزمره مثل دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن، استفاده خواهید کرد.