بایگانی نوشته‌ها

نگاهی به معنای فعل‌های مزید؛ دفتر دوم

نگاهی به معنای فعل‌های مزید؛ دفتر دوم

دانستن معانی ابواب مزید می‌تواند دیدگاه روشن‌تری از افعال عربی هنگام به کارگیری آن‌ها در اختیار ما قرار دهد. پیش از این درباره باب‌های إفعال، تفعیل و مفاعلة نکاتی طرح شد و اینک به معانی گروهی دیگر از فعل‌های مزید خواهیم پرداخت.
نگاهی به معنای فعل‌های مزید؛ دفتر اول

نگاهی به معنای فعل‌های مزید؛ دفتر اول

​​​​دانستن معانی دقیق و متنوع ابواب مزید می‌تواند به درک عمیق‌تر از مفهوم یک فعل و کسب مهارت در به کارگیری آن بسیار کمک کند. در این مقاله برآنم تا مشهورترین معانی صیغه‌های مزید را بیان کنم که شاید برخی از آن‌ها برای شما تازگی داشته باشد.
کاربرد صحیح «همزه و هل» در اسلوب استفهام

کاربرد صحیح «همزه و هل» در اسلوب استفهام

در این مقاله درباره دو حرف استفهام «همزه و هل» در زبان عربی سخن خواهیم گفت. عناوین اصلی مقاله عبارتند از: اسلوب استفهام، ادوات استفهام، استفهام تصوری، استفهام تصدیقی، همزه استفهامیه و ویژگی‌های آن، موارد خروج همزه از معنای استفهام، ویژگی‌های «هَل» و در نهایت مقایسه‌ای میان همزه استفهامیه و هل.
غیر منصرف یا ممنوع من الصرف!

غیر منصرف یا ممنوع من الصرف!

​​​​هدف از این گفتار طرح نکاتی مهم و اساسی درباره اسم‌های غیر منصرف یا ممنوع من الصرف است. عناوین اصلی این مقاله عبارتند از؛ تعریف اسم‌های معرب و مبنی، معنای اسم غیر منصرف، انواع اسم‌های غیر منصرف شامل؛ اسم‌های دارای الف و لام تأنیث، منتهی الجموع، علم و وصف. انجام تمرینات هدفمند و کافی در کلاس برای تسلط یافتن بر به کارگیری این مبحث بسیار مهم است.