مقاله‌ها

جمله و انواع آن در زبان عربی

جمله و انواع آن در زبان عربی

جمله در زبان عربی علاوه بر تقسیم‌بندی مشهور آن به جمله اسمیه و فعلیه، به انواع مختلف دیگری نیز تقسیم می‌شود. در این مقاله جملات انشائیه و خبریه، انشاء طلبی و غیر طلبی، جمله کبری و جمله صغری، و همچنین جمله‌هایی که محلی از اعراب دارند و آن‌هایی که محلی از اعراب ندارند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«الف و لام» در زبان عربی | دفتر سوم: «الف و لام زائده»

«الف و لام» در زبان عربی | دفتر سوم: «الف و لام زائده»

همان طور که در بخش‌های پیشین این مقاله دیدیم کلمه الف و لام یا أل در زبان عربی به سه شکل الف و لام تعریف، الف و لام موصول، و الف و لام زائده به چشم می‌خورد. در دفتر سوم و پایانی از مجموعه مقالات «الف و لام» در زبان عربی به بررسی الف و لام زائده (أل زائده) خواهیم پرداخت.
«الف و لام» در زبان عربی | دفتر دوم: «الف و لام جنس» و «الف و لام موصول»

«الف و لام» در زبان عربی | دفتر دوم: «الف و لام جنس» و «الف و لام موصول»

در دفتر اول از مجموعه مقالات «الف و لام» در زبان عربی، از میان انواع أل معرّفه با الف و لام عهد آشنا شدیم. در این دفتر ضمن آشنایی با نوع دیگری از الف لام تعریف یعنی الف و لام جنس، احکام ال موصوله را نیز بررسی خواهیم کرد.
«الف و لام» در زبان عربی | دفتر اول: «الف و لام عهد» یا «أل عهدیه»

«الف و لام» در زبان عربی | دفتر اول: «الف و لام عهد» یا «أل عهدیه»

کلمه «الف و لام» یا «أل» در زبان عربی به سه شکل أل موصوله، أل معرّفه (یا الف لام تعریف)، و أل زائده دیده می‌شود که أل موصوله اسم و بقیه حرف هستند. در اولین بخش از مجموعه مقالات «الف و لام در زبان عربی»  از میان نکات مربوط به أل معرّفه یا الف و لام تعریف به شرح الف لام عهد ذکری، عهد ذهنی (علمی)، و عهد حضوری می‌پردازیم.
کلید طلایی موفقیت در درس عربی زبان قرآن برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم!

کلید طلایی موفقیت در درس عربی زبان قرآن برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم!

درس عربی زبان قرآن در دوره متوسطه دوم همواره از درس‌های چالش برانگیز به حساب می‌آمده است و در میان دانش‌آموزان نظرات کاملا متفاوتی درباره آن ابراز می‌شود. اگر شما هم از آن دسته دانش‌آموزانی هستید که با درس عربی ارتباطی زیاد صمیمی ندارید شاید بتوانید با خواندن این مقاله و توجه به چند نکته ساده و با ایجاد اندکی تغییر در نوع نگاهتان به درس عربی زبان قرآن به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنید.
نکات مهمی درباره «آزمون فراگیر مهارت‌های عربی دانشگاه آزاد»

نکات مهمی درباره «آزمون فراگیر مهارت‌های عربی دانشگاه آزاد»

​​​​امروزه تقریبا تمام دانشگاه‌ها آزمون بسندگی زبان عربی مخصوص به خودشان را دارند. در این میان آزمون فراگیر مهارت‌های عربی دانشگاه آزاد از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که به نحوی آن را چه در فرم و چه در محتوی از دیگر آزمون‌ها متمایز می‌سازد.